pristojno_ubistvo

Vladan Milanko

Pristojno ubistvo kao hrišćanski ideal

1. Američki predsednički izbori i Apokalipsa sada Najnoviji američki predsednički izbori još jednom su potvrdili istinitost one replike iz filma Apokalipsa sada (Apocalypse Now, 1979) koja glasi: „Treniramo mladiće da bacaju vatru na ljude, a njihovi nadređeni ne dozvoljavaju im da napišu „tucanje“ na avione zato što je to opsceno“. Istoga dana (8.10.2016.) kada je uragan na Haitiju odneo preko devetsto ljudskih života (a Haiti je prethodno bio unesrećen humanitarnom pomoći koju su pružale organizacije na čijem se čelu nalaze Klintonovi (Bill Clinton,...
fantombiblioteke

Vladan Milanko

Fantom biblioteke i druge skorašnje farsične drame iz našeg javnog života

Čitaoci koji redovno prate rad sajta „Filmovi koji nas gledaju“ znaju da nam je sajt bio pod napadom tokom proteklih par nedelja. U međuvremenu, uspeli smo da rešimo niz problema koje su ovi napadi prouzrokovali, što će reći, da vratimo pod našu kontrolu linkove sa sajta koji su bili oteti, te da izolujemo pokušaje da sajt bude preopterećen. Ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo ko je i zašto napao sajt, ali je u najmanju ruku indikativno to što se ovaj napad (prvi, za ovih pet-i-nešto godina, koliko „Filmovi koji nas gledaju“ rade) odigrao u isto vreme kada je Ratko Dmitrović...
revenant

Vladan Milanko

Žanr fantastike – niz pokušaja da se napiše „novi Stari zavet“, 1. Povratnik zajedno sa kojim se vraća i pustinjski bog, ali sada u snežnoj pustinji

Evo filma koji će da (odnosno, koji već nesumnjivo) za filmski nepismene predstavlja „lepo snimljen film, doduše, sa malo tankom radnjom; neka osveta i tako to…“. Film o kom se radi je Povratnik (The Revenant, 2015), i reditelj tog filma, Alehandro Injaritu (Alejandro G. Iñárritu) priču ovog filma, između ostalog, priča i samom kamerom, odnosno ulogom koju kameri dodeljuje: veći deo filma kamera vidi sve a njeno neprestano prisustvo upadljivo je. Na primer, punih pet minuta traje scena u kojoj medved grize, udara i baca lika kog u filmu tumači Leonardo di Kaprio (Leonardo...
shoah3

Vladan Milanko

Šoa, 3. „Novi Poljaci“ a ne „novi Jevreji“. Nepropuštanje prilike da se Šoa ne vidi

Šoa, 1. Realna negacija utešujućeg iskaza: „Da bi ugnjetavani bili ugnjetavani, makar im mora biti osigurano da prežive“ Šoa, 2. Radnici u fabrici smrti Levica, Izrael… Alen Badju (Alain Badiou), po njegovim sopstvenim rečima, „veran je ideji komunizma“ od svojih ranih radova od pre maja 1968., sve do danas. Uprkos brojnim istorijskim i teorijskim poteškoćama, ne samo da nastavlja da promišlja ovu ideju, već je i u značajnoj meri reaktualizuje, pri tom, ne dozvoljavajući sebi da pravi kompromise ni sa nostalgičnim ostacima socijalističke prošlosti, niti sa danas...
shoah2

Vladan Milanko

Šoa, 2. Radnici u fabrici smrti

Šoa, 1. Realna negacija utešujućeg iskaza: „Da bi ugnjetavani bili ugnjetavani, makar im mora biti osigurano da prežive“ 1. Rat je mir Zašto je danas postalo uobičajeno da se opet krećemo u okvirima koji su bili aktuelni u vreme oko Prvog svetskog rata? Letimičan pogled na tekstove koji pretenduju na to da pruže koordinate u okviru kojih se razmatraju savremena zbivanja omogućava da, s jedne strane, vidimo pozive na revoluciju, na politizaciju, na reaktuelizovanje koncepata kao što su „imperijalizam“ ili „kolonijalizam“, dok sa druge strane možemo da vidimo koncepte...
shoah1

Vladan Milanko

Šoa, 1. Realna negacija utešujućeg iskaza: „Da bi ugnjetavani bili ugnjetavani, makar im mora biti osigurano da prežive“

1. „Ljudi su stradali“ U većini slučajeva, marksisti danas i dalje drže da je sve isto – ne kao juče, već – kao prekjuče: „Čovek je dodatak mašini“. Dok je čovek bio dodatak mašini u XIX veku (mašina, shvaćena i kao oličenje industrije, ali i državnog aparata), u XX veku stvari su se promenile: zahvaljujući drukčijoj analizi, naširoko uzevši, usled stradanja koja je doneo XX vek, možemo da vidimo da čovek više nije bio tek dodatak mašini, već da je postao proizvod mašine. I to, ne da je bio proizvođen tek kao čovek, već je, konkretno, bio proizvođen kao...
mbh

Vladan Milanko

Mali bogovi holokaustâ

Građansko društvo ne može da spreči antisemitizam, ali zato na njemu može da profitira. Protiv dejudifikovanja kritike revizionizma Skoro od samog početka kinematografije na ovamo holivudski film uglavnom je važio kao sinonim za film uopšte. A Holivud, onaj prvi iz 1920tih, nastao je kao ostvarenje zamisli producenata i umetnika koji su, u većini slučajeva, bili jevrejskog porekla (što je i tema tekuće serije tekstova na ovoj internet stranici, pod nazivom: „Anti-anti-Holivud“). Za interpretaciju filma, kao svojevrsnog „kolektivnog sna“, pak, najpodesniji je psihoanalitički...
antiantiholivud1

Vladan Milanko

Anti-anti-Holivud, 1.

Štap zamenjen za mač Da počnemo sa tvrdnjom koja može da se, u najmanju ruku, učini neodmerenom: ako se Konan varvarin (Conan the Barbarian, 1982), film Džona Milijusa (John Milius), nekome sviđa, to još uvek ne znači puno ili ne znači ništa: moguće je da se ovaj film nekome sviđa prosto zato što naslovnu ulogu igra zvezda kao što je Arnold Švarceneger (Arnold Schwarzenegger), zatim, zato što u filmu ne nedostaje prizora polugolih ili sasvim golih žena, ili, raznolikih pejzaža, ili, zato što se pojavljuju herojski motivi, spektakularni obračuni koji za gledaoce...
excalibur

Vladan Milanko

Burmenov Ekskalibur: "Osim tri vrste fašizma, postoji još jedino posrednik među njima"

1."Anal natrah… " Ekskalibur (Excalibur, 1981) Džona Burmena (John Boorman) počinje tako kao da će u ostatku filma da usledi sasvim standardizovana, bajkovita priča o prevratu iz divljačkog stanja u uređeno stanje: vidimo hobsovski (Hobbes) svet "svih protiv svih", koji se sastoji od neprekidnog niza krvavih okršaja, svet u kom je svako vođen sebičnim strastima te u kom niko ne zazire od toga da za ostvarenje vlastitih prohteva žrtvuje brojne druge; no, osim toga, vidimo i, naizgled stereotipnog, mudrog čarobnjaka koji negoduje nad takvim stanjem, te čiji potezi...
poslednjiodnepravednih

Vladan Milanko

Poslednji od nepravednih. Eksploatacija lažova

Poslednji od nepravednih (Le dernier des injustes, 2013) Kloda Lancmana (Claude Lanzmann) će, skoro dve godine od kada je doživeo svetsku premijeru, biti prikazan i pred domaćom publikom, pa je to sasvim dovoljan povod da o ovom izuzetno važnom filmu pišem još jednom. Prva stvar u vezi sa filmom Poslednji od nepravednih koja i privlači i zaslužuje pažnju (očigledna od samog početka ovog filma, a tipična za sve Lancmanove filmove) jeste kršenje, što pisanih što nepisanih, pravila onoga što se inače podrazumeva pod "novinarskom etikom": Lancman ne zazire...
shoah

Vladan Milanko

Film kojim se odgađa kraj sveta

1. Biblijska scena žrtvovanja Isaka u kom se vrši zamena Isaka za jagnje razdvaja reči i stvari i uspostavlja lažnu žrtvu umesto prave. Zato je ova zamena i ovaj raskid osnova za kulturu – jevrejsku kulturu, ali kao konkretnog zastupnika univerzalne kulture. 2. Holokaustom je lažna žrtva poništena; umesto nje, usledila je prava žrtva, sa kojom su reči i stvari ponovo spojene – na štetu reči, jer čim su stvari tu, čim je prava žrtva tu, reči više ne mogu da opstanu. 3. Zato što reč više ne opstaje, zato što se stvar vratila, zato preostaje samo još da se povratak...
noah

Vladan Milanko

Bog u bioskopu

Prava demokratizacija biblije i biblijskih religijskih narativa i poenti nije bila ona kada su biblijski tekstovi bili prevedeni sa latinskog, već kad su prevedni na filmski. A sa prevođenjem biblije na filmski jezik nismo dobili tek još jedan u nizu prevoda, već smo dobili film sam, film kao specifičnu umetnost, pa je žanr biblijskog filma filmski žanr par excellence. Naime, film je, po kvalifikaciji koju je svojevremeno izneo Alen Badju (Alain Badiou) ujedno "i demokratska i aristokratska umetnost", a ono što je u filmskim ekranizacijama biblijskih priča demokratsko jeste ono...
pornografija_revizionizma

Vladan Milanko

Pornografija revizionizma

Ove godine su na beogradskom FEST-u prikazana dva filma koja sadrže pornografske reprezentacije a da nisu u pitanju porno-filmovi: Nimfomanka (Nymphomaniac, 2013) Larsa fon Trira (Lars von Trier) i Plavo je najtoplija boja (američki naslov preveden na srpski, dok se film u orginalu zove La vie d'Adèle, "Adelin život") Abdelatifa Kečičea (Abdellatif Kechiche). Bilo bi primereno da se uz ova dva pojavio i treći, kod nas još uvek neprikazani Nema seksualnog odnosa (Il n'y a pas de rapport sexuel, 2011) Rafaela Sibonija (Raphaël Siboni), koji pre ovih,...
soba237

Vladan Milanko

Soba 237, ili o mišljenju (koje "svako ima") koje rezultira u antisemitizmu

Prošlog meseca sam u tekstu o 47 ronina napisao da je holokaust finalno ishodište do kog se obavezno, makar u perspektivi, stiže u svakom savremenom izdanku žanra fantastike. Što je teza o kojoj planiram još da pišem, kao što sam i nagovestio tom prilikom, jer zahteva duže i preciznije obrazlaganje. Od tada pa do danas, nekoliko puta mi je par prijatelja skretalo pažnju na film iz 2012. Soba 237 (Room 237), dokumetarac u kom se iznose interpretacije Kjubrikovog (Kubrick) Isijavanja (The Shining, 1980), jer se u istom kaže da "Isijavanje nije ništa...
47ronina

Vladan Milanko

Smrt smrtnicima: 47 ronina

Prvi samuraji, u VIII veku, nastaju iz ekonomskih razloga: budući da država nije raspolagala sa dovoljno sredstava da bi obezbedila edukaciju i oružje za sve ratnike koji su joj bili potrebni, dolazi do stvaranja klase siromašnih, samo-obrazovanih, visoko etičnih ratnika. Isprva, radilo se tek o civilnoj službi, no vrlo brzo se ovi ratnici koje karakteriše kako ekonomski tako i moralni samo-odnos, i u tom smislu određeni stepen nezavisnosti, pokazuju korisnijima od regularne vojske. Osnova samurajskog koda je služenje gospodaru i neobaziranje na smrt, ali se vernost do smrti samuraja pojavljuje...
uskrsnuce_u_nasilju

Vladan Milanko

Uskrsnuće u nasilju

Ovde će biti reči o uskrsnuću, zato što je uskrsnuće bio motiv do kog se obavezno stizalo u zaključnim momentima svih mojih skorašnjih tekstova objavljenih ovde – pri tom mislim na prethodnih devet tekstova na stranici Filmovi koji nas gledaju, koji čine čitav jedan ciklus unutar ciklusa, započet tekstom o Kopolinom (Coppola) Drakuli (Bram Stoker's Dracula, 1992.) u kom je samo zapisivanje kao takvo bilo osvetljeno, zatim nastavljen tekstovima koji diferenciraju film u odnosu na televiziju, strip i pozorište, da bi se dalje došlo do osnovnih modela savremene i uveliko aktuelne fikcije koje sam nazvao: "državna fantastika" i "istorijska fantastika".

istorijska_fantastika

Vladan Milanko

Reprezentativni modeli koji su nužno prisutni u žanru istorijske fantastike

Dok državna fantastika ("State Fiction", neologizam koji referira na ono što se podrazumeva pod terminom "Science Fiction") obavezno kreće od propozicija po kojima postoji tako nešto kao što je potpuno spacijalno uređenje, što obuhvata strukture, konstrukcije, jasna oivičenja, prostorne granice te mapiranje istih (sklad planeta u 2001: Odiseja u svemiru, mapiranje novih prostora u TV-seriji Zvezdane staze, utopijska uređenja od Platonove Države do holivudskih portreta utopijskih društava), istorijska fantastika ("Horror Story", sada...
film_te_gleda

Vladan Milanko

Film te gleda! O višoj instanci u umetnosti, teoriji i politici koja nije super-ego*

Apstrakt: Da film nije tek zbrajanje prethodno filmu postojećih umetnosti jasno svedoči sam filmski jezik u kom se umetnosti postavljaju jedna spram druge: slika govori suprotno od onoga što govori zvuk, pokret unutar kadra je u antagonističkom odnosu spram nepokretnog kadra i obratno, sa 3D filmskom tehnologijom ne dobijamo više jednu već dve slike, dve plošne površine istovremeno projektovane i suprotstavljene jedna drugoj. Pitanje filma zato je formalno identično pitanju koje je filozofija, od kad je ima, imala ispred sebe, naime, da li je filozofija sinteza svih nauka? Ovo pitanje...
filmsko_ono

Vladan Milanko

Revolucionarno filmsko ono, uvertira: devojčica sa šibicama vesnik je nezaustavljivog požara

Može da postoji nešto što ne znamo i što ne znamo da ne znamo. Ono što nam omogućava da možemo to da tvrdimo jeste to što postoji nešto drugo što ne znamo ali što ipak znamo da ne znamo. Jedno neznano i jedan oblik neznanog otvara polje svim drugim neznanima: i onim za koje znamo da ih ne znamo i onim za koje ne znamo. Znano je kao brana u kojoj kada jednom nastane rupa kroz koju curi makar malo, ta rupa već otvara perspektivu potpunog proboja i uništenja brane. Nasuprot Hajdegeru koji u svom "Poreklu umetničkog dela" tvrdi da neznano uvek prvo pogrešno primećujemo kao znano...
odluka

Vladan Milanko

Gospodar je poslednji od nepravednih, sistem bez gospodara je trajna nepravda

Histerik je decentriran, za histerika je nemoguće da donese odluku. Histerik je mesto bez stvari, precrtan nedostatkom stvari a: crta u $ je nedostajuća stvar, objekt malo a za kojom histerik čezne i koju, da bi je želeo dalje, nikada ne zadobija. Pervert, s druge strane, poriče strukturnu nemogućnost koja nalaže da se stvar nikada ne može smestiti na mesto: pervert nasilno stavlja objekat malo a na mesto $ i time izbegava histeriju neodlučnosti. Pervert žrtvuje $; to je "differencia specifica" perverta. Ovo žrtvovanje očitava se preko...
vagner

Vladan Milanko

Sažimajući i šireći prostor Vagnerovih opera

Zašto Vagner danas? Zato što Vagnerov rad ima nešto konkretno da kaže o danas. Uzmimo samo antagonizam između Tristana i Izolde koji, kao i svaki antagonizam, u osnovi ima nešto erotično: suprotnosti se – ne privlače, već – konkretizuju kao suprotnost polova, kao dva pola koji nisu svodivi jedan na drugi, i onda ta nesvodivost proizvodi seksualnu napetost. Još konkretnije, ova napetost nije naprosto erotična, već se radi o drajvu, o nagonu koji uslovljava seksualnost, polnost, a da sam nije seksualizovan, nije pripadnik ni jednog od dva pola niti je dvopolan, već je nekastriran...
izrazito_stripovsko_nad_ja

Vladan Milanko

Izrazito stripovsko nad-ja

Priča u slikama – "onako kako jeste i kako ne može da ne bude" Ako jedna slika – a mislimo na sliku u slikarstvu – predstavlja tačku konvergencije sila, te kulminacije istih u jednom jedinom prizoru koji zatim prosijava mnoštvom značenja (i ne samo značenja), priča u slikama, od kojih je svaka slika posebno jedan neminovni korak koji vodi ka sledećem, još dodatno podcrtava neminovnost ishoda svakog prethodnog koraka. Umesto krajnjeg usuda, jednog ključnog momenta koji u sebi nosi i prošlost, koju retroaktivno opravdava i budućnost, koju uslovljava, kao što imamo kad je reč...
izrazito_tv_ja

Vladan Milanko

Izrazito TV ja

TV-Domaćin Stara definicija po kojoj se TV razlikuje od bioskopa glasi: "u bioskopu smo mi gosti dok je kod TV-a obrnuta stvar, TV sadržaj je naš gost". Iz toga sledi da smo mi domaćini kad je TV u pitanju. A drugi termin za TV-voditelja je i "domaćin", "TV-host", kao u: "vaš domaćin večeras je...". Dakle voditelj, ovaj "domaćin", treba da govori umesto nas, sa mesta na kom se mi nalazimo – on je naš predstavnik, on zastupa nas, "obične ljude", "male ljude". "Male ljude" koji su antipod "zvezdama". Voditelj ili "TV-domaćin" trebalo bi da svoje goste, političke, estradne,...
drakula

Vladan Milanko

Drakula: menstrualni i filmski ciklus

Drakula, grof, s jedne i ređanje tehnoloških dostignuća (fonograf, mikroskop, kinematograf, pisaća mašina) s druge strane u Kopolinom filmu "Drakula" (1992): nije problem u tome što je s jedne strane autentično, arhe, aristokratsko, tradicionalno, a s druge novo, bezinteresno, hladno, proračunato, itd. pa da zato treba da pomažemo novom protiv starog. Stvar je u tome što novo neizbežno jeste tu, ali što ono stvara privid starog. Stvara ga kao vlastititi objekt uživanja. Uživanja, uživljavanja, iživljavanja. "Civilizacija i sifilizacija napreduju ruku pod ruku". Haos je luna-park,...
betmen

Lidija Prišing

Linčovanje filma

Godine 2008. izlazi Mračni vitez i svi pišu i pričaju o Hitu Ledžeru, o njegovoj interpretaciji Džokera kao anarhiste, koji čak i podseća na Sida Višsa, a sa kojim Ledžer deli i tragičnu sudbinu prerane smrti. Filmovi holivudske "A produkcije" do pojave Mračnog viteza izbegavaju ili se u najboljem (i najređem) slučaju tek izdaleka dotiču aktuelnih političkih tokova. Vladan Milanko, sada urednik FKNG a koji u to vreme piše filmske kritike za NSPM, u svojoj recenziji Mračnog viteza1 primećuje da je Džoker terorista viđen iz ugla konzervativaca: terorista ne...
bourne

Vladan Milanko

Džejson Born ili "Šta vole mladi (levičari)? – Mladi (levičari) vole upropašćenu mladost!"

"Promičući filmovi" – civilno i profesionalno gledanje istih Kad neko kaže da mu je film "promakao" bilo zbog sporog filmskog ritma, bilo zbog brze, "haotične", dezorijentišuće montaže, bilo zbog lošeg kvaliteta snimka ili pak zbog toga što se "nije pronašao" među likovima, nije se identifikovao sa likovima te sa pričom, onda možemo da budemo sigurni da je baš to promicanje gledaoca koji je u pitanju promovisalo iz civilnog u službenog gledaoca. U čemu je razlika između civilnog gledanja filma i njegove suprotnosti? Na prvom mestu, civilno gledanje filma je gledanje...
jfk

Ivan Selimbegović

Iza filma - primedbe uz Džej-Ef-Kej

I U jednom tekstu o dugom kadru Pazolini pravi sledeći misaoni eksperiment: on se pita kako bi izgledao potpuni dokumentarni snimak Kenedijevog ubistva, film koji bi prikazivao sve što se tamo moglo videti, odnosno, potpunu objektivnu realnost tog događaja, te predlaže da zamislimo niz dugih kadrova snimljenih iz perspektiva svih prisutnih ljudi. Tako bismo dobili snimke onoga šta su videle Kenedijeve oči, šta oči njegove žene, njegovog ubice i svih ma koliko važnih ili nevažnih prisutnih aktera (čak možemo to proširiti i na sve moguće perspektive na taj događaj). Međutim, takav...
vajat_erp

Vladan Milanko

Revolver za iznajmljivanje i revolucija za poneti. Ime perverznog jedinstva civilizacije i varvarstva: "Vajat Erp"

Službenik zaposlen od strane neke javne službe nije isto što i sluga. Uvek je u službeništvu prisutan i element uživanja koji služba neizostavno pruža. Primereno je ovde setiti se skeča iz TV-serije Leteći cirkus Montija Pajtona o mlekadžiji koji, dok raznosi mleko po kućama, sreće raspusne domaćice. Makar na nivou fantazije, svaka služba obezbeđuje ovakve scene. Službenik nije tek potčinjen službi, već on obavezno putem službe za koju radi dobavlja sebi uživanje. Ali, ako mlekadžija iz Letećeg cirkusa Montija Pajtona na fantazmatskom nivou dolazi do uživanja,...
haoticna_montaza

Vladan Milanko

Samo reakcionarima smeta haotična montaža

Već neko vreme i kritika i publika iznose svoje primedbe na rad kamere te na montažne postupke primenjivane u skorašnjim filmskim ostvarenjima. Na primer, Rodžer Ebert, verovatno najpoznatiji filmski kritičar na planeti, a isto tako i neko ko je u brojnim kritikama pokazao da mu ne nedostaje senzibilitet za novine na filmu, piše o uvodnoj sceni filma Quantum of Solace (2008): "Potera, u kojoj vidimo Džejmsa Bonda pod konstantnom pretnjom rafala iz automatskog oružja, toliko je brzo izmontirana i toliko očigledno konstruisana od neartikulisanih, kompjuterski generisanih specijalnih...
teorema

Ivan Selimbegović

Teorema o rascepljenoj realnosti – kada rez uđe u kadar...

I U jednom od svojih teorijskih tekstova o filmu Pazolini je rekao da je film “pisana manifestacija jezika stvarnosti”. Kao što jezik kojim inače govorimo ima i svoju pisanu manifestaciju, tako i sama stvarnost govori nekim jezikom čiji je pisani oblik film. Jezik stvarnosti je za Pazolinija jezik akcije. Iz toga možemo naslutiti da stvarnost o kojoj se radi nije razumljena kao skup objekata – nije, na primer, stvarnost kakvu opisuje fizika, jer akcija uvek podrazumeva i aktera, tj. subjekta. Akcije zato ne treba razumeti drugačije do kao ljudske akcije, kao činove kojima čovek...
makavejev

Vladan Milanko

Materijalistička poetika Dušana Makavejeva – skica za kritički osvrt

Kada je Dušan Makavejev bio gost u ciklusu predavanja i razgovora o filmovima, 6. novembra 2010., ciklusu čije je ime istovetno imenu ovog sajta, spremio sam nekoliko pitanja koje sam želeo da mu postavim u vezi sa njegovim radom. A kako se radi o praćenju njegovih filmova, analiziranju, razmišljanju o njima tokom jednog dužeg vremenskog perioda, pitanja nisu mogla da budu prosta i, što sam tada više radio na njihovoj artikulaciji, to su ona više počinjala da nalikuju komentarima i prestajala da uopšte i budu pitanja. Zato, ova pitanja na kraju ni nisu bila preterano korisna – ili...
invazija

Lidija Prišing

Invazija otimača tela: veštačka tela i kolektivni um

I Invazija otimača tela (Invasion of the Body Snatchers) Dona Zigela iz 1956. godine obično se tumači u kontekstu srodnih špijunskih američkih filmova i televizijskih serija iz pedesetih godina koje su bile deo hladnoratovske propagande. Ako se ograničimo tim kontekstom i film gledamo isključivo kao alegoriju političke klime u Americi pedesetih – ako vanzemaljce bez emocija u filmu naprosto izjednačimo sa komunistima koji vrebaju da preotmu ljudske duše – onda gubimo uvid u jedan širi filmski kontekst koji svakako već sadrži i ovu hladnoratovsku alegoriju. Čak gledajući...
diskretni_sarm

Vuk Vuković

Diskretni šarm buržoazije – apsurdno kao Realno

Bunjuelovo remek delo Diskretni šarm buržoazije uglavnom se smatra nadrealističkim filmom – ipak, čini se da u poređenju sa Andaluzijskim psom, na kome je, kako je već poznato, Bunjuel radio sa Dalijem, Diskretni šarm pomalo odstupa od ’’tipične’’ nadrealističke forme (mada je nadrealizmu teško pripisati bilo kakvu tipičnost kao i strogo definisanu formu), odnosno od onoga što mahom odlikuje nadrealizam. Andre Breton je u Nadrealističkom manifestu nadrealizam definisao, između ostalog, kao ’’...prosti psihički automatizam čiji je cilj izražavanje......
obred

Vladan Milanko

Obred: Isterivač đavola je psihijatrov najbolji prijatelj

Tradicionalni rituali domaćih medija koji nas izveštavaju o novim filmovima: Obred je film koji nam pruža priliku da reflektujemo štošta. Pri tom ne mislim na malograđanštinu kod nas koja ne može a da ne zablista netom se neko iz ovih krajeva pojavi u holivudskom filmu. Pa makar se pojavio i u minimalnom filmskom vremenu kao što ga ovde ima Marija Karan koja tumači jednu od epizodnih uloga, a o kojoj se kod nas piše kao da je njeno pojavljivanje jedino što ima a i jedino što uopšte treba da se o ovom filmu kaže. Isterivač đavola, naučni saradnik i prijatelj...
blade_runner

Lidija Prišing

Blejd Raner: rok trajanja kao differentia specifica savremenog subjekta

Najjednostavnije rečeno, Blejd Raner (Blade Runner, 1982) ne postavlja pitanja kao što su "Šta znači biti čovek?" i "Šta znači biti android?", već pre svega pitanje "Šta znači biti?" ili preciznije "Šta znači biti subjekt?", pitanje koje se obavezno nadopunjuje sa "Šta znači biti subjekt – društva, subjekt društvenih okolnosti u kojima se nalazim?" U tom smislu pre se radi o načinu, o nekom "kako" – "kako postoji subjekt, koje i kakve radnje ga čine tim što jeste?", nego o nekom "šta?" Razlika koja je na snazi kada govorimo o razlici između pitanja šta...
konan

Vladan Milanko

Konan varvarin: stvar-civilizacije, fetiš koji se ne poseduje ali ni ne potiskuje; fetiš kojim se biva

Konan varvarin lik je koji danas ima nešto da nam ponudi iz više razloga. Prvo, radi se o fantaziji nastaloj u vreme velike ekonomske krize, dakle, okolnostima vrlo sličnim današnjim. Vreme opadanja svih vrednosti vreme je koje se da artikulisati kroz jednu takvu fantastičnu naraciju kao što je ona u pričama o Konanu, čije je dešavanje smešteno u vreme posle potopa mitske Atlantide (civilizacija je u rasulu, ostaje nam varvarstvo kao naslednik iste, kao jedina nada da prežive makar neke od vrednosti koje su stečene civilizacijom). Identičan sklop imamo u naraciji o ratu protiv terorizma:...
sucker_punch

Lidija Prišing

Iznenadni udarac – fantazija fantazije kojom se otuđuju seksističke fantazije

Sucker Punch je "filmski film" u smislu da se na narativnom nivou služi pretežno filmskim sredstvima, da daje prednost montaži u odnosu na linearni tok priče, da se fokusira na proizvodnju prizora (od kojih smo neke imali prilike da vidimo u svetu stripa, ali sada imamo prilike da ih vidimo i na filmu, ali se onda tu ne radi tek o preslikavanju, već im se ovde prilazi na filmski način), te da stavljanje prizora u kontekst obavlja na jedan drukčiji način u odnosu na onaj ustaljeni. U Sucker Punch-u u pitanju je priča o devojci koja posle slučaja maltertiranja u okviru porodice...
formule

Vladan Milanko

Formule koje proizvode ništa koje je stvar subjekta apokalipse

Najrasprostranjeniji narativ danas jeste onaj po kojem živimo u vremenu katastrofe – ekološke, finansijske, političke, moralne, itd. Šta možemo reći o katastrofi? Katastrofa je prevrat ali ne bilo kakav, već onaj koji iz stanja uređenosti prelazi u stanje neuređenosti. Uređenost, pre svega, podrazumeva formu, formiranost, demarkacione odlike a neuređenost ništa od toga. Prema Tomi Akvinskom, „ono što daje postojanje materiji je forma. Forme su aktuelizacije ili akti“1 Dalje, „Tri stvari su potrebne za postojanje: materijal, nedostatak aktuelizacije, i nešto što će dati aktuelizaciju“2....
gradjanin_kejn

Vuk Vuković

Građanin Kejn – građansko društvo, individualnost, fetiš

U tekstu ću izložiti tezu prema kojoj film Orsona Velsa iz 1941. 'Građanin Kejn' jeste film koji prikazuje mesto individue u građanskom društvu – tj. mesto njenog izostajanja, tačnije, da individua ne postoji, u smislu u kome je ona ideološki (imaginarni) odraz društveno-ekonomske kategorije privatnog vlasništva, i, na širem planu, slobodnog tržišta kao dominantnog oblika ekonomske organizacije proizvodnje i razmene, što, kako ću kasnije u tekstu pokazati, ima odlučujuće posledice po sve ostale 'stvarnosti', odnosno prakse. Tekst se sastoji iz tri teorijska momenta i jednog kraćeg...
egipat

Vladan Milanko

Slike iz Egipta – kako one vide nas

Snimci iz Egipta, reportaže, komentari, analize situacije tamo, svakodnevno pristižu. Dve dominantne interpretacije su sledeće: s jedne strane su oni koji u protestima protiv diktatora Hosnija Mubaraka vide šansu za izbijanje ničeg drugog do fundamentalističkih islamističkih struja (po njima, "loše u ovom slučaju može da zameni samo nešto još gore"), a sa druge oni koji tekuća dešavanja u Egiptu posmatraju kao oslobodilačku pobunu protiv represije – protiv represije Mubarakovog režima, ali i, posredno, S.A.D.-a, te Izraela, koji podržavaju Mubarakov režim, jer ovaj ide na ruku...
planeta_majmuna

Lidija Prišing

Kad stvar propriča: ljudski i neljudski govor, ljudska i neljudska subjektivnost u filmu Planeta majmuna

I Ako uzmemo u obzir vreme i kontekst u kojem je nastao film Planeta majmuna Frenklina Dž. Šefnera – a to je 1968. godina, vreme kada je Hladni rat uveliko u zamahu – kao i činjenicu da je film nastao i postigao veliki uspeh u okviru holivudske filmske produkcije, onda ne smemo prevideti potencijal hladnoratovske perspektive koja nam se nudi za čitanje filma. Opravdanost, i čak nužnost, analize ovog filma u istorijsko-političkom kontekstu u kojem je nastao dodatno potvrđuje i činjenica da je već sledeći Šefnerov film, Paton iz 1970. godine, film koji se ne bavi prosto...
isijanje

Darko Markovac

Subjektivacija i užas u filmu Isijavanje

U ovom predavanju ću govori o subjektivaciji. Pod subjektivacijom se podrazumeva prihvatanje određenih tehnika kojima se postaje subjekt. Ali šta u suštini znači biti subjekt? U pravu se često koristi sintagma “subjekt prava”. U ekonomiji se takođe govori o “ekonomskom subjektu” i o “subjektivnom učinku”. Ovde se interesujemo za učinke subjektivacije, tj. za načine na koje se postaje subjekt u opštem smislu reči, a tek onda i u posebnom, pravnom ili ekonomskom. Šta znači biti subjekt u opštem smislu reči? Postati subjekt znači moći raspolagati svojim postupcima, biti...
totalni_opoziv

Ivan Selimbegović

Lični identitet i sloboda u filmu Totalni opoziv

1. Film Totalni opoziv je u svoje vreme bio kritikovan kao suviše nasilan i vulgaran. Uprkos velikom uspehu pred publikom, filmu se zameralo zbog takvih scena kao što je prostitutka-mutant sa tri dojke ili doktor kome je glava probijena metalnom šipkom. Sam režiser, (Pol Verhoven) koji je i ranije važio za nekoga ko uvek ide „korak dalje“ u nepristojnim i neprijatnim scenama, u jednom intervjuu je rekao da voli da provocira publiku na taj način jer tako remeti njihov osećaj stvarnosti na filmu. Scena u kojoj vidimo Kuata, vođu pobunjenika, u krupnom planu, sa raspalim zubima...
zvezdani_ratovi

Vladan Milanko

Zvezdani ratovi: diskurs istorije, diskurs gospodara i roba

Na narativnom planu, film Zvezdani ratovi ponavlja onu dobro poznatu priču iz svih mitova o heroju koji se izdvaja iz svoje neposredne okoline, koji je, dakle, neprilagođena individua, neko ko se ne uklapa u svakodnevicu, te neko ko se onda otiskuje na veliko putovanje na kom se suočava sa preprekama koje su istovremeno i opšte jer prete svima, ali i njemu samom unutrašnje, jer dok savlađuje ono što svima preti, dolazi do nekih ličnih spoznaja koje mu potvrđuju da je njemu mesto van proseka. Na tom putovanju na kom se ispoljava herojeva posebnost, heroj sreće princezu koja je u...
bulevar_sumraka

Ivan Selimbegović

Bulevar sumraka: život između dve smrti

Počeću izlaganje razvijajući tezu po kojoj je Bulevar sumraka hegelijanski film, a zatim ću govoriti i o njegovom sablasnom aspektu – o činjenici da se u njemu pojavljuje ne jedan, već tri mrtva ili bolje reći: ne-mrtva lika. Prva stvar kojom nas ovaj film pomalo iznenađuje je činjenica da je narator mrtav. U originalnoj verziji filma je to bilo još više naglašeno. Naime, ta prva verzija počinjala je scenom u kojoj islednici donose leš Džoa Gilisa u mrtvačnicu, da bi se po njihovom odlasku on digao, seo i počeo da priča sa drugim leševima o svojoj smrti. Ovakav početak...
fantom_opere

Vladan Milanko

Fenomenologija fantoma

Ako ne dozvolimo da nas zanese apel na osećanja Fantoma opere, ili pak ako to dozvolimo ali nam to ne bude dovoljno, onda se Fantom opere pojavljuje kao jedna izrazito formalna struktura. Prvo, sama zgrada opere tu je jasno podeljena demarkacionim linijama: opera je mikrokosmos u kom se gore, u ložama, nalazi viša klasa, srednja je dole u parteru, na pozornici je posluga, a ispod pozornice, u hodnicima katakombi, nalazi se nakaza kao skrivena istina iza maske, a maska je sama opera i samo društvo. Primordijalni otac, počinilac zločina, koji se krije ispod svega prisutan je i...
apokalipsa_danas

Lidija Prišing

Apokalipsa danas: muška komedija

I Osnovna premisa većine ratnih filmova, a pre svega ratnih filmova pre Apokalipse danas, obavezno je ta da su likovi u tim filmovima naprosto bačeni u rat. Rat je tu uvek jedna vanredna situacija, situacija koja je nova i neuobičajena za subjekte koji su se u njoj našli i u kojoj moraju na ovaj ili onaj način da se snađu sve dok se rat ne završi, a onda će da se vrate, izmenjeni svojim iskustvom rata ili ne, svom ustaljenom mirnodobskom životu. Rat je u ovoj vrsti filma, za subjekte filma, uvek jedna vanredna situacija. On je nešto spoljašnje, nešto poput vremenske nepogode,...
vampir

Vladan Milanko

Slepo kino oko Drejerovog Vampira

O Drejerovom Vampiru Alfred Hičkok rekao je da je to jedini film koji vredi videti dva puta. Što znači – šta? Zbog stilizovane režije, zbog načina glume, i, uopšte, zbog načina na koji se priča razvija, Drejerov Vampir ne dozvoljava da bude gledan tek neposredno, ne dozvoljava identifikaciju sa likovima i pričom onako kako to drugi filmovi ne samo da dozvoljavaju već čak nalažu. Zato, prvo gledanje Vampira već je i drugo, u isto vreme. Kada gledamo Vampira, onda ga u isto vreme gledamo dva puta, prvi put kao filmsku realnost, realnost koju nam film predstavlja,...

Prijavite se za FKNG newsletter:

slika 30.12.2016; 08:25
Filmovi koji nas gledaju na novoj adresi: filmovikojinasgledaju.com

Stranica filmovikojinasgledaju.com sadrži sav materijal koji je bio dostupan do sada na ovoj/staroj adresi, www.filmovikojinasgledaju.org -- plus, još materijala. Od sada, novi sadržaji slediće sam ...→
slika 03.10.2016; 12:57
Revizionizam RTS-a – zato što RTS računa na to da sve prolazi

Još jedna godišnjica, još jedna neizmerna glupost. I, ne tek bilo kakva glupost, već u pravom smislu simptom tipičan za sada i ovde: za Srbiju danas. Državni informativni servis, Radio-Televizija ...→
slika 19.08.2016; 15:34
Ana Frank u Iranu – „Kakav uspeh, kakav kulturni proboj!“

Recimo da je film Ana Frank: tada i sada (Anne Frank: Then and Now, 2014) napravio neko ko je imao dobre namere (iako nije; biće ubrzo reči i o „autoru“ ovog filma). U ovom filmu, mlade arapske žene ...→
slika 11.08.2016; 11:57
Džejson Born, ponovo – zato što je ponovo jasno da nema povoda za optimizam

U originalnoj Born trilogiji (Bourne Identity, 2002; Bourne Supremacy, 2004; Bourne Ultimatum, 2007) radilo se o upropaštenoj mladosti – ili, preciznije, o uživanju u upropaštenoj mladosti (što je na ...→
slika 03.05.2016; 19:17
Klod Lancman: aveti Šoe

Klod Lancman: aveti Šoe Film Klod Lancman: aveti Šoe (Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, 2015) Adama Benzina (Adam Benzine) prikazuje Lancmana danas, u poznim godinama, te njegov osvrt iz današnje ...→
slika 07.04.2016; 13:11
Betmen v Supermen, filmski kritičari v film

Tek što je bio premijerno prikazan, fanovi su već stigli da bace fatvu na film Betmen v Supermen: zora pravde (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016). Ništa čudno u tome; već smo se svi navikl ...→
slika 14.03.2016; 12:41
Pokušaj da se sruši FKNG stranica samo je privremena prepreka

www.filmovikojinasgledaju.org na meti je sajber-napada od 1. marta ove godine. Napadi su postali intenzivniji posle 7. marta i stranica je u večernjim satima po pravilu nedostupna. Radi se o sistematičnom ...→
slika 19.02.2016; 21:48
„Lavirint laži“ – nema lavirinta, ima samo laži

Prvo što se pogrešno očekuje od nemačkog filma Lavirint laži (Im Labyrinth des Schweigens, 2014) jeste to da u pitanju bude sudska drama – ovaj film to jeste tek jednim svojim delom, no, u pitanju ...→
slika 07.01.2016; 10:51
Zvezdani ratovi: buđenje sile – a šta ljubav ima s tim, ili zašto je gledalac gost pred filmskim ekranom a ne obrnuto

Jedna od prvih recenzija filma Zvezdani ratovi: buđenje sile (Star Wars: The Force Awakens, 2015) nosila je sledeći naslov: „Gledanje filma Zvezdani ratovi: buđenje sile je kao posećivanje starih ...→
slika 30.11.2015; 20:26
Potreban je trud kako se Šaulov sin ne bi shvatio kao „Aušviclend“

Kada su se na protestima koji su se održavali 2014. širom Evrope, povodom akcije Izraela u Gazi, čuli povici „Gasom Jevreje!“ i sa desna i sa leva, postalo je sasvim jasno da je u današnje vreme ...→
slika 25.11.2015; 16:23
Levičarenje po meri Kevina Kostnera, ili kako se kroz „mi smo krivi“ čuva „mi“. ISIS kao Isus za sekularnu levicu: otelovljenje „naše krivice“

Ne postoji nikakva principijelna razlika između, s jedne strane, desničarskog pozivanja na nacionalno jedinstvo usled vanrednog stanja prouzrokovanog terorističkim činom, kakav je bio ovaj sada u Parizu ...→
slika 27.09.2015; 18:27
Vladan Milanko: Pet godina Filmova koji nas gledaju

Prošlo je pet godina od septembra 2010. godine, kada su Filmovi koji nas gledaju prvi put bili predstavljeni široj javnosti. Rad na Filmovima koji nas gledaju počeo je nešto ranije, u martu iste go ...→
slika 08.03.2015; 21:51
Sve je crno u Pedeset nijansi sive

Glavni lik Pedeset nijansi sive u jednom trenutku kaže: "Ja ne vodim ljubav. Ja jebem... Žestoko!" A kako se radi o multimilijarderu, dakle, pripadniku one klase koja je itekako sjebala čitav svet d ...→
slika 28.12.2014; 18:28
Ako smo dobri onda nismo ni za šta

Frojd o tragediji – Obama i Dečaštvo – normalno i nenormalno – Intervju, jedan skorašnji primer mesijanskog cinizma 1. Frojd, u kratkom tekstu "Psihopatski likovi na pozornici" ("Psychopa ...→
slika 29.11.2014; 19:11
Po drugi put: 3D kao 2 x 2D; dve upotrebe termina "kultura" i dve upotrebe termina "forma"

Juče je kod nas, u okviru manifestacije "Festival autorskog filma", premijerno prikazan Godarov (Godard) film Zbogom jeziku (Adieu au langage, 2014), a biće reprizno prikazan i 3.12. U pitanju je od ...→
slika 12.11.2014; 18:56
Otac na međuzvezdanom putu

Najnoviji film Kristofera Nolana (Christopher Nolan) Međuzvezdano (Interstellar, 2014) počinje skandalozno: otac, kog igra Metju MekKonahi (Matthew McConaughey), i dvoje dece slučajno pronalaze bes ...→
slika 08.08.2014; 16:24
Langov "M" gleda Srbiju, ili: nemoj ništa da radiš već sedi i gledaj film!

Umesto da sagledaju tragičan događaj onakav kakav jeste, pojedini mediji, pojedini politički funkcioneri, te jedna prilično široka grupa građana koja je prisutna na društvenim mrežama, u svakodnevnom ...→
slika 22.07.2014; 17:44
Još jednom o Spartaku Stivena DeNajta: o samoubistvu levice

LEVIČAR: Zašto smo ovde? FILMSKI KRITIČAR: Zato što si ti dospeo na scenu time što si učestvovao u antisemitskim protestima. LEVIČAR: Protesti nisu bili antisemitski već anti-izraelski. ...→
slika 20.07.2014; 00:00
Zašto Izrael

"Film je", po rečima Alena Badjua (Alain Badiou) "jedina škola koja je dostupna svima", a "filmska kultura je jedina univerzalna kultura danas". Usred državnog nasilja, pridošlog sa više strana a ...→
slika 27.06.2014; 15:54
Transgresije "običnog čoveka"

Čemu nas je naučio savremeni demokratski svet? Naučio nas je da svaki čovek (muškarac, žena ili transrodna osoba) nadvisuje skup ljudi. Dok su totalitarizmi XX veka počivali na tezi po kojoj je ...→
slika 08.06.2014; 21:14
Grdana – zla vila (Maleficent, 2014)

Za razliku od sterilne "Snežane i lovca" ("Snowhite and the Huntsman", 2012), u kom se sve seksualne konotacije, inače naširoko prisutne u izvornoj bajci, sklanjaju, da bi na njihovo mesto došao poziv ...→
slika 08.06.2014; 20:13
Na rubu vremena (Edge of Tomorrow, 2014)

U "Na ivici sutrašnjice", što je tačniji prevod naslova ovog filma, u pitanju je projektovano "savršeno sutra" do kog se stiže procesom učenja na greškama. Savršeno – za koga i u kom smislu? ...→
slika 08.06.2014; 15:56
Godzila (Godzilla, 2014)

Kao i mnogi drugi filmovi iz ove godine, koji mogu da se bez ostatka podvedu pod kategoriju "filmova o vanrednom stanju" (ekološkom, ekonomskom, političkom), "Godzila" nije toliko film o katastrofi, ...→
slika 25.05.2014; 03:34
Tribina: Bioetika i bioskop

Petak, 6. jun 2014. u 19.00 Tribinska sala / Dom omladine Beograda Govore: Lidija Prišing i Vladan Milanko Organizatori tribine: Bioetičko društvo Srbije, Udruženje osoba sa invaliditetom Beogra ...→
slika 07.05.2014; 21:08
Komunikacija kao ideologija: "Poštar" (1997), film koji je zaboravljen i pre nego što je napravljen. Slučaj jednog filma koji nas ne gleda

Film, kao masovna umetnost, ponekad uspeva da bude dostojan ove odrednice, a ponekad i ne, ako je u pitanju hermetična, nepristupačna mreža znakova ugrađenih u pokretne slike, znakova koji su, eventualno, ...→
slika 23.03.2014; 20:24
Crna jedra – crtica o demokratiji

Posle dugog niza prevashodno holivudskih, a onda i nešto italijanskih filmova o piratima, koji je kulminirao u trilogiji Pirati s Kariba (The Pirates of the Caribbean) u Diznijevoj (Disney) produkciji, p ...→
slika 14.02.2014; 16:49
Žal za zlom: "Vuk sa Vol Strita" (2013) i "Hitler – jedan film iz Nemačke" (1977)

Vuk sa Vol Strita (The Wolf of Wall Street, 2013) Martina Skorsezea (Martin Scorsese) je "pro-kapitalistički" film za one za koje je Elizijum (Elysium, 2013) bio "pro-komunistički". Zato što u današnjem svet ...→
slika 25.01.2014; 18:39
Oskar za Palestinu, Beograd na vodi za Srbiju: o nagradama i o antisemitizmu

Vladan Milanko za Novi Plamen o ovogodišnjoj nominaciji, te o prethodnim nominacijama palestinskog filma za nagradu "Oskar", o kuriozitetu kakav predstavlja film "Raj sada" u kom je sa simpatijama prikazan ...→
slika 14.01.2014; 15:58
Smrt smrtnicima: Spartak

TV-serija Spartak ponovo se prikazuje na televizijama širom sveta, i to sada u "necenzurisanom" izdanju. I dok većina filmova i serija koje se pojavljuju ponovo sa minimalnim i nebitnim razlikama u odno ...→
slika 22.12.2013; 15:35
P. Džeksonov Tolkin na filmu. Utopija, distopija i uhronija

Filmovi Pitera Džeksona (Peter Jackson) po Tolkinu (John Ronald Reuel Tolkien) (za sada, od 2001. na ovamo, ima ih pet a šesti je na putu) predstavljaju nešto od onoga što je, prvo Holivud, a onda ...→
slika 15.12.2013; 16:31
Temat IFDT o filmu, psihoanalizi, teoriji je izostao. O profesionalizmu i javnosti zbog kojih je i trebalo da izostane

Izašao je treći broj časopisa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju za ovu godinu, za koji je bio najavljen tematski blok pod nazivom "Film, psihoanaliza, društvena teorija", ali je taj tematski ...→
slika 18.11.2013; 01:13
Enderova igra (Ender's Game, 2013)

"Enderova igra" ("Ender's Game", 2013), prvo kratka priča, potom roman, a zatim i film, prati priču smeštenu u fiktivnu budućnost u kojoj se planeta Zemlja nalazi u ratu sa vanzemaljcima, te u kojoj ...→
slika 18.11.2013; 00:38
Stradanje Hristovo (The Passion of the Christ, 2004)

U susret novom talasu biblijskih spektakala ("Noa" D. Aronofskog, "Egzodus" R. Skota, "Ben Hur" T. Bekmambetova, "Uskrsnuće" K. Rejnoldsa), nije na odmet da se prisetimo jednog filma koji je isplatio ...→
slika 18.11.2013; 00:33
Ridik (Riddick, 2013)

"Riddick" (2013) je film koji ima svoj tempo (ne plaši se da potroši dvadeset minuta na uvodne scene u kojima skoro i da nema dijaloga), ne obazire se na skorašnje izdanke filmske fantastike koji svi ...→
slika 18.11.2013; 00:29
Elizijum (Elysium, 2013)

Lažnost "Elizijuma" ogleda se u tome što se ponaša kao da danas, u prilikama kakve jesu u svetu, postoji polje na kom može da se neposredno pojavi okršaj između bogatih i siromašnih. Danas još ...→
slika 18.11.2013; 00:22
Bitka za Pacifik (Pacific Rim, 2013)

Nikad ranije Holivud nije proizvodio filmove koji su u tolikoj meri i toliko jednoznačno bili ništa više od besramne propagande. Ni u vreme fašizma niti za vreme hladnog rata. Uvek su u, inače jasno ...→
slika 07.11.2013; 19:24
Realni juriš na virtuelni Zimski dvorac

Danas je godišnjica Oktobarske revolucije, a još specifičnije, godišnjica juriša na Zimski dvorac 1917. Što je, po mnogo čemu bio "rimejk" juriša na Bastilju 1789. Ključni elementi zajednički ...→
slika 01.11.2013; 21:04
"Breaking Bad": univerzalno protiv generalnog u TV-seriji

Breaking Bad (kod nas prevedena kao "Čista hemija") je TV-serija koja se ispostavila kao zastupnik onog što je univerzalno današnjice. Najznačajniji okret, po kom će sigurno biti pamćen, a koji B ...→
slika 25.10.2013; 12:54
Redakcija FKNG zbog nepravilnosti u radu IFDT uputila protestno pismo Ministarstvu prosvete

Redakcija FKNG uputila je protestno pismo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije zbog nepravilnosti u radu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju na tematu "Film, psihoanaliza, ...→
slika 18.10.2013; 15:03
Podrži zombije jer ne možeš biti siguran da si i sam živ!

Najava da će poslednjeg dana u sklopu manifestacije "Festival srpskog filma fantastike" biti održana "šetnja zombija" (dobrovoljci, koje će oni koji se bave filmskim specijalnim efektima maskirati ...→
slika 18.10.2013; 12:34
Otvoreno pismo povodom IFDT i FKNG

Juče je redakcija FKNG došla do liste elektronskih adresa na kojoj se nalaze svi kontakti IFDT. Svima koji inače dobijaju informacije o IFDT poslali smo otvoreno pismo sa sledećim sadržajem: Oglaša ...→
slika 16.10.2013; 00:00
Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu želi da bude FKNG-umesto-FKNG. Na javnosti je da ne dozvolimo da im to prođe olako

Filmovi koji nas gledaju (dalje u tekstu: FKNG) je projekat koji postoji i radi preko tri godine. U pitanju je projekat koji ni u kom slučaju nije nepoznat javnosti (dovoljno je da se pogledaju sve vesti ...→
slika 12.10.2013; 00:00
slika 21.06.2013; 03:24
Čovek od čelika, izdajnik Kriptona

Zak Snajderov Čovek od čelika ne razočarava: efekti su na visokom nivou, što znači da digitalno i nedigitalno počinje da ne liči jedno na drugo tek kada dođe vreme za visoko stilizovane scene ...→
slika 17.02.2013; 14:47
Vladan Milanko, "Život je imaginaran, simbolne strukture hodaju, a novac je realan"

Žak Lakan - dva uticaja: srednjovekovni racionalizam te nadrealizam - srednjovekovni racionalizam kao raskid sa mitskim - raskid sa mitskim moguć baš zato što su filozofski tekstovi došli posredstvom ...→
slika 17.02.2013; 14:40
Lidija Prišing, "Dobro znamo da je subjekt rascepljen, ali..."

Subjekt je onaj koji vrši radnju - za koga subjekt radi? - subjekt gramatike i subjekt ideologije - jezički obrt kao prelomna tačka za koncepciju subjekta u XX veku - "rascepljeni subjekt", "decentrirani ...→
slika 29.01.2013; 18:08
Uvod u radikalne teorije 9: Lakan

Ciklus javnih predavanja "Uvod u radikalne teorije", koji se održava u "Omladinskom centru CK13" (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad) u organizaciji kluba studenata filozofije "Gerusija", u subotu, 2. februara ...→
slika 20.01.2013; 23:43
2012/3

Tri filma kroz koje ćemo gledati proteklu 2012. godinu: "Dark Knight Rises" – prividno stabilan poredak, zasnovan na mitu i na laži, reprodukuje klasnu nejednakost pa ista izbija kao potisnuto, ...→
slika 14.12.2011; 13:30
"Marks rilouded": Crvena ili plava pilula?

Dokumentarni film "Marx Reloaded" (2011, 52 min) Džejsona Barkera, kroz razgovore sa Slavojem Žižekom, Tonijem Negrijem, Peterom Sloterdijkom, Žakom Ransijerom i drugima, pokreće pitanja o reaktuelizaciji ...→
slika 09.12.2011; 01:00
FKNG preporučuje: Konan varvarin 3D

3D NIJE cirkuska atrakcija (film je, na prvom mestu, svojevremeno bio smatran istom, zatim, zvuk na filmu je bio smatran "pomodnom novotarijom" itd.) i Konan varvarin 3D to dokazuje. Konan varvarin 3D ...→
slika 12.11.2011; 18:57
O filmovima koji nas gledaju, o filmovima koje ne možemo videti

Utorak 15. novembra u 17h Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, Kraljice Natalije 45, sala na I spratu. O filmovima koji se ne mogu videti (zato što su obavezno u vlasništvu Drugoga) ...→
slika 06.11.2011; 17:31
STVAR br. 2

Predstavljamo vam drugi broj časopisa "Stvar" kluba studenata filozofije iz Novog Sada. U ovom broju, posvećenom filozofiji i psihoanalizi, između ostaloga nalazi se i tekst Maje Solar o FKNG: "Pogled ...→
slika 04.11.2011; 14:37
Saopštenje povodom vesti o jučerašnjim zbivanjima na Filozofskom fakultetu u Beogradu u kojima se pominje i član naše redakcije

Saopštenje možete pročitati ovde.
slika 30.10.2011; 17:08
Antihumanizam i film

Razgovor o antihumanizmu i filmu sa redakcijom "Filmovi koji nas gledaju" koju čine: Lidija Prišing, Ivan Selimbegović, Vuk Vuković i Vladan Milanko. Polazne tačke za ovaj razgovor su dve teze članova ...→
slika 24.10.2011; 20:00
FKNG predavanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu u blokadi

Danas su u okviru programa alternativnih predavanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana i tri predavanja članova redakcije FKNG. Znanje je za sve i ne sme da zavisi od novca. Zato što držimo ...→
slika 03.10.2011; 23:49
FKNG jesen 2011.

Ciklus predavanja "Filmovi koji nas gledaju" nastaviće se ove jeseni, doduše, u nesvakidašnjoj formi. Umesto da se predstojeća predavanja vežu za jedno mesto, u pitanju će biti tri mesta, a sa njima ...→
slika 03.10.2011; 23:41
Novi Blejd Raner?

Katarina Joković, "Večernje novosti", o planiranom nastavku Blade Runner-a, uz osvrt na tekst Lidije Prišing o prvencu Ridlija Skota. Tekst možete videti ovde.
slika 03.10.2011; 23:36
Institucionalni rituali, privatni rituali i dr. Lektor

Dostupno je PDF izdanje časopisa "Novi plamen", br. 15., u kom se, između ostalog, nalazi i tekst Vladana Milanka "Začepi! ne vidim te, ti si u Dubrovniku!" u kom se, na primeru ...→
slika 30.08.2011; 09:55
Četverac filmskih kritičara osnovao grupu "Filmovi koji nas gledaju"

Večernje novosti, 8. avgust 2011. razgovor sa redakcijom "Filmovi koji nas gledaju". Članak možete pogledati ovde.
slika 30.08.2011; 09:25
Beg u doba jure

Vladan Milanko o Stivenu Spilbergu i serijalu "Park iz doba Jure", "Večernje novosti" 30. jul 2011. Članak možete pogledati ovde.
slika 30.08.2011; 09:24
"Planeta majmuna" - ko je kome pretnja

Katarina Joković, "Večernje novosti", tekst o novoj verziji Planete majmuna, uz komentare teoretičara među kojima je i Lidija Prišing, član redakcije FKNG. Članak možete pogledati o ...→
slika 30.08.2011; 09:23
Ilegalni bioskopi

Tekst Ane Kalabe (NIN) o alternativi redovnom bioskopskom repertoaru - "Ilegalni bioskop", "Filmovi koji nas gledaju" i filmski program Doma omladine. FKNG je u ovom tekstu okarakterisan ...→
slika 30.08.2011; 09:19
"Slušaonica 6" Studia B o FKNG

Prilog o ciklusu predavanja "Filmovi koji nas gledaju" emitovan u emisiji "Slušaonica 6", radio Studio B, 17.02.2011. Emisiju možete poslušati ovde.